Praktisch

Visie

Vroedvrouwenpraktijk InTeam is een praktijk waar elk (toekomtig) gezin terecht kan voor prenatale en postnatale begeleiding, alsook voor gezondheidspromotie, emotionele en psychische ondersteuning in het proces naar ouderschap toe. 

We begeleiden het gezin, zodat zij ‘InTeam’, ouder en baby, er een eigen positieve ervaring van kunnen maken.
Samen, ‘InTeam’, met jou (jullie) willen we werken aan aan een vlotte zwangerschap en postpartum en een positieve ervaring in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect. Samen streven we naar een oplossing op maat, waar het gezin zich goed bij voelt.
‘InTeam’ staat uiteraard ook voor een nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn, zoals huisartsen, kinesisten, diëtisten, pediaters, gynaecologen, psychologen… steeds in overleg met jou. 

Good Practice Logo

Zoals je waarschijnlijk wel weet, is de ligduur na een bevalling verkort. Gemiddeld verlaten moeders en hun baby de kraamafdeling rond de derde dag na de geboorte. Om de overdracht van zorg bij het ontslag uit de kraamafdeling te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de zorg die de vroedvrouw thuis biedt na ontslag kwalitatief hoogstaand is, heeft de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen aanbevelingen uitgewerkt voor vroedvrouwen. Deze aanbevelingen zijn het resultaat van een nauwe samenwerking met de Vlaamse gynaecologen (VVOG), de Vlaamse Kinderartsen (VVK), Kind en Gezin en de Expertisecentra Kraamzorg. Zo werken we samen aan betere zorg.

Vroedvrouwenpraktijk engageert om praktijk te voeren volgens deze aanbevelingen behaalde in 2016 het Good Practice Logo. 

Aanbod

Vroedvrouwenpraktijk InTeam staat klaar om (toekomstige) ouders te begeleiden tijdens en na de zwangerschap. Een greep van mogelijkheiden zijn:
  • Prenatale opvolging
  • Prenatale voorbereiding
  • Zwangerschapscursussen
  • Postnatale huisbezoeken en consultaties
  • Borstvoedingsbegeleiding
  • Babymassage en moedergroepen
  • Cursus EHBO bij baby’s en kleine kinderen

Afspraak

Ben je zwanger of pas bevallen? Heb je hulp nodig bij je borstvoeding? Heb je ondersteuning nodig in het ouderschap? Heb je interesse in één van de cursussen of activiteiten? 

Voor een afspraak of meer informatie, neem contact op via info@inteam-vroedvrouwenpraktijk.be of 0498 48 11 02. 

Snelle opvolging is vaak belangrijk. Een huisbezoek is dan ook steeds mogelijk binnen de 24 uur. We zijn 24/7 bereikbaar. Voor een snelle afspraak kan je best telefonische contact opnemen via 0498 48 11 02.

Praktijkadres

De prenatale consultaties gaan door op afspraak in de praktijk, Waversesteenweg 51A, 1560 Hoeilaart. Prenatale consultaties kunnen aan huis gebeuren na overleg.

Postnataal wordt er maximaal gestreefd om bij jou thuis langs te komen. Enkel indien de baby reeds wat ouder is, kan in overleg een consultatie in de praktijk gepland worden. 

Cursussen gaan door op verschillende plaatsen in de regio.

Zorggarantie

Prenatale medische opvolging en/of gezondheidspromotie op maat indien van toepassing.
Dagelijkse begeleiding aan huis (incl. weekend/feestdagen), tot en met de vijfde dag na je bevalling. Een eerste huisbezoek na de bevalling wordt gepland binnen de 24 uur na thuiskomst. Erna mogelijkheid tot opvolging tot 1 jaar na de geboorte afhankelijk van de nood.
Een 24/7 permanentie en beschikbaarheid (telefonisch of mail) bij vragen of bezorgdheden zowel prenataal als postnataal. 
Beschikbaarheid van ‘first aid’ materiaal bij borstvoedingsproblemen, wanneer een apotheek of mutualiteit niet onmiddellijk beschikbaar is. 

Tarieven

Vroedvrouwpraktijk InTeam werkt met geconventioneerde vroedvrouwen. Indien je beschikt over een Belgische mutualiteit wordt de zorg onmiddellijk met hen afgerekend. Zoniet krijg je een getuigschrift om terugbetaling bij je verzekering te vragen. Standaardtarieven vooropgesteld door het RIZIV worden gehanteerd. Je krijgt achteraf een overzicht van de aangerekende nomenclatuurnummers.

Bij prenatale informatiesessies kan er remgeld gevraagd worden, dit ligt tussen €5 en €25, afhankelijk van het soort sessie of consult. 
 
Er wordt bij het eerste postnatale huisbezoek een éénmalige forfait van €25 aangerekend voor de opmaak van het elektronisch dossier en administratie, gebruik medische materialen, 24/7 bereikbaarheid en 7/7 zorg. 
 
Postnataal wordt er een kilometervergoeding per huisbezoek aangerekend, deze ligt tussen €4 en €10 afhankelijk van je woonplaats. 
 
Alle extra kosten worden op factuur betaald. Je hoeft dus geen geld mee te nemen of in huis te hebben. 

GDPR

Zorgverleners dienen in kader van de geïnformeerder verwerking van persoonsgegevens enkele verplichtingen in acht te nemen. Via een Informed consent wordt je als cliënt geïnformeerd over de verwerking van je gegevens. Meer informatie en het wettelijk kader kan je lezen in het document ‘Zorggarantie Vroedvrouwenpraktijk InTeam’.
Vroedvrouwenpraktijk InTeam
Waversesteenweg 51A
1560 Hoeilaart
Telefoon
0498 48 11 02
E-mail
info@inteam-vroedvrouwenpraktijk.be