Team

Klara Reumers

Terug
Vroedvrouw – psycholoog

Klara Reumers studeerde in 2016 af als vroedvrouw aan de Vives Hogeschool te Kortrijk. Ze werd vroedvrouw om de passie voor het werken met en voor het kind, het nieuwe leven, verder te verwezenlijken, naast haar reeds behaalde diploma’s en functies. 

Klara studeerde in 2002 af als psycholoog aan de Lessius Hogeschool Antwerpen. Nadien behaalde ze nog het diploma ‘Licentiaat in de medische sociale wetenschappen’ in 2005. Als thesisonderzoek werd er een kwalitatief onderzoek gedaan in een Aids weeshuis te Zuid-Afrika. Na een korte tijd gewerkt te hebben als coördinator in de kraamzorg werd een overstap gemaakt als regioverantwoordelijke gezinszorg waar ze gedurende 5 jaar ervaring op deed. Het verlangen om te werken met kinderen bleef knagen, vandaar werd de overstap gemaakt naar de kinderopvang van de Stad Brussel, met als functie psycholoog en kwaliteitscoördinator. 

Vroedvrouw zijn is een passie. Tijdens de studies als vroedvrouw deed Klara ervaring op in verschillende ziekenhuizen en organisaties. De vraag naar goede begeleiding en ondersteuning kwam steeds naar boven tijdens de gesprekken met de toekomstige ouder. Om het belang en de nood hiervan verder uit te bouwen voor de toekomstige ouders wil ze dan ook verder inzetten op de eerste lijn. Samen op weg gaan en informatie geven is een heel mooi pad dat bewandeld wordt. 

Andere werkervaring

Sedert 2016 geeft Klara les bij “oppas zieke kinderen” bij Oziki. De studenten inlichten over de basiszorgen voor een kind wordt hier opgenomen en in de praktijk omgezet. 

Aangezien Klara ook psycholoog van opleiding is, is het uiteraard mogelijk om met haar een afspraak te maken voor emotionele en psychologische begeleiding.

Privé

Naast vroedvrouw is Klara ook moeder en echtgenote, met een man aan haar zij die mogelijk maakt haar passie te volgen. Klara is getrouwd met Lawrence en samen hebben ze drie kinderen, Miroo Nova (2008), Cass Victor (2009), Gloria Ellis (2011). Zelf als mama door het leven gaan is een grote verrijking zowel persoonlijk als professioneel, het geeft de mogelijkheid de opgedane kennis door te kunnen geven aan de toekomstige ouder(s).
Vroedvrouwenpraktijk InTeam
Waversesteenweg 51A
1560 Hoeilaart
Telefoon
0498 48 11 02
E-mail
info@inteam-vroedvrouwenpraktijk.be